Thứ Bảy, 27 tháng 5, 2017

Cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Thanh Hà đã vận dụng sáng tạo

Nâng cao ý thức trách nhiệm: Cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Thanh Hà đã vận dụng sáng tạo việc thực hiện Chỉ thị 05 trong thực hiện nhiệm vụ hằng ngày. Chúng tôi đến bộ phận “một cửa” của xã Thanh Lang vào đúng ngày trời mưa như trút nước, dù không có người dân tới giao dịch nhưng các cán bộ vẫn  trực đầy đủ, nghiêm túc. Không phải thực hiện giao dịch, các cán bộ ở đây tranh thủ hoàn tất một số thủ tục để người dân đến ngày hẹn sẽ lấy.

Đồng chí Tăng Bá Công, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: “Thực hiện Chỉ thị 05 góp phần nêu cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức. Cấp ủy bám sát tình hình thực tiễn để có sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng và trúng những vấn đề đang đặt ra ở địa phương. Nhờ vậy, sự hài lòng của người dân đối với chính quyền được nâng lên, niềm tin của người dân với Đảng cũng được bồi đắp thêm”. Chính nhờ sự đồng lòng giữa Đảng với dân, nên năm 2016 vừa qua, xã Thanh Lang đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Do làm tốt công tác tuyên truyền, nên việc thực hiện Chỉ thị 05 ở Thanh Hà cũng nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân. Vừa qua, Huyện ủy đã tổ chức cho 20 cá nhân tiêu biểu trong làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh đi báo công với Bác tại ATK Định Hóa (Thái Nguyên). Những tấm gương ấy là những người nông dân, những hội viên tiêu biểu, những người trực tiếp tham gia sản xuất. Đó là lương y già Vũ Tiến Dẫn ở thôn Văn Tảo (xã Thanh Lang), Chủ tịch Hội Đông y huyện cùng các hội viên Hội Đông y huyện đã tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho nhiều đối tượng chính sách, người nghèo. Hay như chị Nguyễn Thị Vân (xã Tân Việt) ủng hộ 3 triệu đồng cho trẻ em và phụ nữ nghèo trong xóm; vận động gia đình hiến 130 m2 đất và ủng hộ 6 triệu đồng để làm đường...

Đánh giá sau 1 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05, đồng chí Phạm Văn Hùng, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thanh Hà cho biết: “Trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 05 xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo từ cơ sở, tạo chuyển biến tích cực. Việc thực hiện Chỉ thị 05 đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, những hạn chế, khuyết điểm được tập trung khắc phục”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét